Vizyon, Misyon, Strateji ve Değerlerimiz


Vizyonumuz >>

Ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimi sanayisi gelişmiş ülkelerdeki mesleki ve teknik eğitim seviyesine yükseltmek.

Misyonumuz >>

Bu vizyona ulaşabilmek için, mesleki ve teknik eğitim ve yüksek öğretimde “Yaparak öğren, Öğrenerek yap” felsefesini hayata geçirmek.

Stratejilerimiz >>

Mesleki ve teknik eğitimin gelişiminin devamlılığını sağlamak için;

 • Sanayi kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sendikalar,
 • Odalar,
 • Okullar,
 • Üniversiteler,
 • İlgili Kamu Kuruluşları,
 • Sivil Toplum kuruluşları ve
 • Bireyler
ile stratejik ortaklıklar kurarak, paydaşlar arasında ortak fayda sağlayabilecek sonuçlar hedeflemek.

Değerlerimiz >>
 • Her türlü Yaşama ve Doğaya saygı,
 • İnsanlara koşulsuz değer vermek,
 • İnsanların güncel bilgi ve beceri kazanmasına hizmet etmek,
 • Bilimsel ve akılcı yaşamayı ön plana çıkarmak,
 • Teknolojinin ülkemizde geliştirilmesine ve uygulanmasına hizmet etmek.
 
Top