Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan panelde yer aldık.

“Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinde Kullanımı” konulu paneldeydik.

Gelişen dünyanın ve dijitalleşen iş hayatının İnsan Kaynaklarına ve yeterlilik seviyelerine ilişkin gelişmelerin paylaşıldığı panelde yer almaktan mutluyuz. Bu panel sonrasında kazandığımız yeni farkındalıklarla Meslek Liselerindeki gençlere kazandırılabilecekler konusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

 
Top