İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği çalıştayda Vakfımızın tecrübelerini aktardık.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiylekurulması planlanan ve mesleki ve teknik eğitim ile özel sektör arasında eşgüdümü sağlayacak İSO Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi için düzenlenen çalıştaya katıldık.

Çeşitli sanayi kuruluşlarının yöneticileri, eğitimciler ve öğrencilerin de katıldığı çalıştayda mesleki ve teknik eğitim alanında faaliyet gösteren tek Sivil Toplum Kuruluşu olan TEGEV’in görüşlerini ve çalışmalarını aktardık.

 

Tecrübelerimizin yanı sıra katkıda bulunabileceğimiz konuları da paylaştığımız çalıştay, genel tanıtımlardan sonra atölye çalışmaları ile devam etti.

İSO Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi’ne katkıda bulunarak ülkemizdeki Mesleki Eğitimin gelişmesini destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

 
Top