2019 Yılı Strateji Toplantısı Yapıldı

21 Aralık 2018’de gerçekleştirdiğimiz TEGEV Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimle bayrağı devralan Yönetim Kurulumuz genel olarak ayda iki yönetim Kurulu toplantısı yaparak TEGEV’in yeni dönemde çalışma planlarını ve işbölümünü şekillendirerek hayata geçirmeye başlamıştır.

Yönetim kurulumuz Nisan ayında bir “Strateji Toplantısı” düzenleyerek TEGEV’in 2019 yılı çalışma planlarına istinaden başlayan projelerimizi değerlendirmiş, yeni projeleri görüşmüştür.

1995 Yılında kurulan TEGEV, teknolojik gelişmeyi teknik okullara yayma ve sanayici-okul-devlet üçgeninde çatı olarak işbirlikleri oluşturma hedefiyle çalışan bu alanda yer alan tek vakıftır. 

Teknik okullarda öğrenim gören öğrencileri TEGEV ve Sanayici şartlı bağış burslarıyla destekleyen TEGEV, başta Almanya olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla birlikte, OSB’ler ve çeşitli STK’larla da paydaşlık özelliğini korumaktadır.

Yapısı sebebiyle hızlı kararlar alarak uygulayabilen TEGEV farklı sektörlerden geniş çalışan sayısına sahip mütevelli üyeleriyle birlikte başarılı projelerde yer almıştır. 

Yurt genelinde mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının ve dolayısıyla MEB’in Meslek Eğitimine olan ilgisinin artmasıyla birlikte 2019 yılı MEB tarafından “Mesleki ve Teknik Eğitim Yılı” ilan edilmiştir. TEGEV bu yılı bir fırsatlar yılı olarak değerlendirmiş ve çalışmalarının kapsamını genişletmiştir. 

Motivasyonu yüksek ve uyumlu bir ekiple çalışmalarını sürdüren TEGEV üye olarak kazanabileceğimiz yüksek potansiyele sahip sanayi kuruluşlarıyla iletişimini ve işbirliği sürdürmektedir. TEGEV aynı zamanda Teknik okullar ve çeşitli kuruluşlarla devlet ve AB destekli fonlar ve teşvikler bazında partnerlikler oluşturarak kurumlara destek vermektedir.

2019 yılı Strateji toplantısı sonrası süreçte öncelikle sanayimize yeni bir vizyon kazandıracak olan projemiz için Ali Nuri Çolakoğlu MTAL ile “TEGEV Endüstriyel Ustalık Okulu” kuruluş protokolü imzalanmıştır. 

 
Top