TEGEV-İK Buluşmalarının İlki Gerçekleşti

 TEGEV-İK Buluşmalarının ilki 10 Temmuz 2019 tarihinde Ataşehir Radison Blu Hotel’de gerçekleştirildi. Üye firmaların katılımıyla gerçekleşen İK toplantısının ana gündemini TEGEV’in 2019 yılı faaliyetlerinin üyelerle paylaşılması ve İnsan Kaynakları alanında yapılabilecek işbirlikleri oluşturdu.

Toplantı TEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kasımoğlu’nun vakfın kısa tarihçesini aktardığı sunumuyla başladı. TEGEV’in 2019 yılı için planlanan faaliyetleri, işbirlikleri ve projeleri hakkında geniş açıklamaların aktarıldığı sunumdan sonra üye firma temsilcileri TEGEV’in  faaliyetleri için düşüncelerini ve TEGEV’in ilerleyişini destekleyecek önerilerini paylaştılar. 

Sanayide insan kaynakları ve eğitim alanında karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçların aktarılmasından sonra kendi firmalarından örnekler vererek çözüm önerilerini ve TEGEV’den beklentilerini aktardılar.

Firma yetkilileri çok hızlı gelişen teknolojiyle birlikte sanayide  mesleklerin de değişim geçirdiğini ve özellikle yeni teknolojiler konusunda eğitimin büyük önem kazandığı belirttiler.

Gençlerin çok farklı mesleklere yöneldiği, popüler mesleklerin eskisinden çok farklılaştığı ve yeni mezunların sanayiden uzaklaştığı öngörülerek bunun da gelecekte iş dağılımını etkileyeceği belirtildi.

Şirketlerin yeni açılan atölye ve merkezlerinde istihdam açığı olduğunu, bu bölümlere işe alım için çeşitli okullarla görüşüldüğü ve bu konuda TEGEV’den destek beklendiği iletildi.

TEGEV’in meslek liselerinin yanı sıra üniversiteler ve meslek yüksek okullarıyla da iletişim sağlamasını, okullarda tanıtım ve kariyer günleri yapılarak gençlere ulaşılmasını talep eden üye firma temsilcileri “yeni eleman bulmak, yeni müşteri bulmaktan zor” diyerek işe alımlarda yetkin personel bulabilmenin zorluklarına değindiler. 

Sektörü gençlere cazip kılmanın sadece ücret politikasıyla sağlanamayacağı, işyerinde verilen eğitimlerin ve işyeri akademilerinin mezun olduktan sonra pratik eğitim eksiğini gören yeni mezunlara büyük fayda sağlayacağı aktarıldı. “Görgü, Eğitim ve Tecrübe” üçgeninin başarıyı getirdiği ve uzun dönem stajlarının da işe alımlarda ve oryantasyonda olumlu etkisi olduğundan bahsedildi. Üye temsilciler şirketlerindeki laboratuvarları ve eğitim setlerini TEGEV vasıtası ile okuldaki pratik eğitimleri desteklemek için paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını aktardılar

İletişim aracı olarak TEGEV Mesleki ve Teknik eğitim dergisinin öneminden bahseden temsilciler sosyal medya araçlarının da TEGEV tanıtımında kullanılması gerektiğini ilettiler.

TEGEV Bursiyerlerin mezuniyet sonrasında da takip edilmesi ile işe yerleştirilmelerinin kolaylaştırılacağı ve başarılı bursiyerlerin tanıtılması ile bursiyerlere rol model oluşturulmasını talep eden katılımcılar,  TEGEV burslarının sayı olarak artırılmasının öneminden bahsettiler. 

Daha sonra söz alan ve üyelerin görüşleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu başkanı Burak Kasımoğlu bu sene Genel Kurulda alınan kararla TEGEV Burslarının artırılması ile TEGEV’in daha çok öğrenciye destek vereceğini müjdeledi. Burak Kasımoğlu, toplantıda belirtilen görüşleri geliştirmek ve projelendirmek için son bölümde “İhtiyaçlar ve Projeler” için bir atölye çalışması yapılacağını aktardı. 

Genel Sekreter Mine Bayar’ın TEGEV çalışanları ve aileleri için hazırlamış olduğumuz “TEGEV Faydaları” paketlerini aktarımından sonra toplantının son bölümünde TEGEV Başkan Yardımcısı Ersin Erkol bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Katılımcılarımızın TEGEV’in geliştirilmesi gereken yönlerine ve TEGEV’in ihtiyaçlarına dair öneri ve taleplerinin belirlendiği çalışmada tüm üyeler tek tek fikirlerini beyan ettiler. TEGEV İK buluşmaları toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

Toplantının “TEGEV İhtiyaç ve Projeleri” bölümünden çıkan sonuçlar altta sunulmaktadır. Belirlenen ihtiyaç ve projeler katılımcıların ifadeleriyle aynen aktarılmıştır.

 • TEGEV Kuruluş amacının netleşmesi
 • Teknik elemana ulaşma konusunda zorluk
 • Meslek lisesi eğitim destek sürecinin lisans seviyesine de taşınması 
 • Teknoloji firmalarının bilinirliğini ve cazibesini artırmak (genç çalışanlar için)
 • Öğrencilere yönelik yaptığımız tanıtımların eğiticilere de yöneltilmesi
 • Burslu öğrencilerin gelişim ve başarı öykülerinin desteklenmesi, duyurulması. 
 • Burslu öğrencilere eğitim ve iş bulma konularında daha fazla yatırım yapılması.
 • Başarılı öğrencilere yönelik çalıştay planlaması (burslu ya da burssuz)
 • Eğitmenlere yönelik çalıştay planlaması
 • Çalışmalar genelde İstanbul düzeyinde kaldığı için Anadolu’daki üniversitelerle de işbirliği planlamaları
 • TEGEV’in Anadolu üniversiteleri ile köprü olması (staj vb.)
 • -SİAD işbirliklerinin kurulması
 • Eğitim uygulayanlar (belediye vb.) ile bağlantıların geliştirilmesi
 • Yeni mezunların malzeme bilgisi eksik olduğu için yeni mezunlara yönelik tamamlayıcı kurslar açılması 
 • Eğitim çalışma grubu oluşturulması
 • Vakfın dış iletişiminin kuvvetlendirilmesi
 • Staj başvurularında TEGEV’den destek sağlanması
 • Yeni mezun olmuş, firmaya girmemiş farklı olmanın ihtiyaç hisseden gençlere yönelik eğitimler verilmesi
 • Öğrencilerin “staj süresi” algısını baştan değiştirmeye yönelik çalışma yapılması
 • Staj konusunda firmaların uygulama ve beklentilerinin araştırması / ofis oryantasyonu
 • TEGEV’in topluma etkisinin artırılması
 • TEGEV’in gelir kaynağının artırılması ve çeşitlendirilmesi
 • Burs altyapısı – programı yenilemesi 
 • Bursiyerlere tüm burs sürecinde sistematik yaklaşım (seçim kriterleri dahil) 
 • Ödül / yarışma mekanizmasının geliştirilmesi
 • TEGEV’in uzmanlığını danışmanlık şeklinde firmalara aktarması (maddi kaynak yaratmak amaçlı)
 • Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri stajlarında firma içinde proje hazırlıyorlar. Bunu TEGEV bünyesinde bir projeyle destekleme
 • TEGEV üyeleri içinde online öneri platformu oluşturulması
 • Teknik Lise çıkışlı Sanayicilerin rol model olarak tanıtılması
 • Bursiyerler arasında bir iletişim platformu ve hatta ortak proje çalışması platformu kurulması

Sonuçları TEGEV destekçileriyle paylaşılacak ve bu değerli ve önemli toplantının sonuçları her fikir için ele alınıp proje grupları ile somutlaştırılacaktır. 

TEGEV İK Buluşmalarına katılarak yaratıcı fikirlerle çalışmalarımıza yön veren, eleştiri ve önerileriyle TEGEV’e  destek olan  tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

ABB Elektrik

Yeşim Başeğmez

ABB Elektrik

Pınar Arı

Bosch Rexroth

Levent Fadıoğlu

Bosch Rexroth

Güler Boztepe

BSH Ev Aletleri

Rafet Emre Özüdoğru

Çelik Halat

Meltem Çetin

Erde Dış Ticaret

Ersin Erkol

Hexagon Studio

Özgür Okkalı

Hexagon Studio

Yasemin Bayrak

Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr. Nihat Akkuş

SKF Türk

Burak Kasımoğlu

Tempa Pano

Ersoy Kılıç

Ünlü Teknik

Muammer Ünlü

Ünlü Teknik

Barış Ünlü

Ünlü Teknik

Meltem Tuna
 
Top