"Stajdan İstihdama" konulu çalıştay gerçekleştirdik.

06 Temmuz 2018 günü Radisson Blue Asia Otel'de gerçekleştirmiş olduğumuz "Stajdan İstihdama" konulu çalıştayımızda staj ve istihdam sürecine olan katkısı değerlendirilmiş ve katılımcıların görüşlerine sunulmuştur. Özellikle iş güvenliği ve sağlığı konusuna yapılan vurgu ile sanayi dünyasının en güncel sorunlarından bir tanesi üzerinde fikir birliği göze çarpmaktadır. Dijitalizasyon olarak tanımlanan ve Endüstri 4.0 sanayi devriminin parçası olan bilgisayar, yazılım ve donanım konularındaki bilgi ve beceriler yine tüm grupların odaklandığı başlıklar olmuştur. Bir diğer ortak payda ise okul ve firmalar arasındaki işbirliğinin kurulması ile staj programlarının yeterliliğinin sağlanması ve staj raporlarının değerlendirilmesi şeklindedir. Ayrıca sanayicilerin okul müfredatlarında pratiğe yönelik eğitimler vermesi, okullarda uygulamaya yönelik atölye ve laboratuvarların kurulması yine katılımcıların ortak fikirleri arasında yer almıştır. Çalıştay sonucu olarak aldığımız çıktılar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan eğitim kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile de paylaşılmıştır. Tüm paydaşlarımıza ve çalıştay organizasyonumuza katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız.
 
Top