Mesleki Teknik Eğitim Araştırma Merkezi (TAM)

Mesleki ve teknik eğitimde doğru sistem ve kaliteyi hedefleyen TEGEV, bu yönde çalışmalar yaparak, sonuçlarını yayınlamak, mesleki ve teknik eğitimde referans kurum olmak üzere 11 Nisan 2015 tarihindeki Strateji toplantısında, dünyadaki az sayıdaki araştırma enstitülerinin bir benzeri olarak, “TEGEV Mesleki Teknik Eğitim Araştırma Merkezi (TAM)”ı oluşturulmuştur. Bu merkezde pratik faaliyetler olmadan, bir konu derinlemesine inceleyip aydınlatılması hedeflenmektedir. Akademik tabanlı ve pratiğin sonuçlarından yola çıkılarak yapılmış çalışmalar da referans alınarak yeni çalışmaların yapılması planlanmıştır. Merkezimiz, “Şirket Tabanlı Eğitim” araştırmasını yapmak ve rapor hazırlamak üzere Araştırma grubunu oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışma bittikten sonra TAM'da diğer çalışmalarımız devam edilecektir.
Top