Uygulamalı Teknik Üniversite (UTÜ®/ATU®) Çalışmaları

Ülkemiz için uygun bir Uygulamalı Teknik Üniversite (UTÜ®/ATU®) modeli üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu, gerekli teorik bilginin yanı sıra teknoloji ve uygulama yönünden de gerekli bilgiyi, beceriyi ve yetkinliği kazanmış mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

1995 yılının ortalarından itibaren TEGEV’in bir çalışma grubu olarak yapılan çalışmalar ile, Akademisyen ve Rektörler Esslingen ve diğer lokasyonlara sistemi incelemeleri için götürmüş, ayrıca Almanya’dan Türkiye’ye Akademisyenler davet etmiş ve bir Uygulamalı Teknik Üniversite modeli için fizibilite çalışması tamamlanmıştır. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen Forum ile, sanayici ve akademisyenlere konu hakkında bilgi verilmiş, katılan paydaş üniversiteler ile ortak müfredat ve protokol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 5 Ekim 2015 tarihinde ise, Türk-Alman Üniversitesi ile yabancı akademisyenlerin katıldığı bir Çalıştay gerçekleştirilerek yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır. Çalışmalarımız ilgili paydaşlar ile sürmektedir. 

 

Top