Teknik ve Mesleki Eğitim


Türkiye'de teknik mesleki eğitim orta düzey teknisyenler yetiştirmek için meslek liselerinde ve meslek yüksek okullarında verilmektedir. Mühendisler ise üniversitelerde eğitilmektedir. Türkiye'deki üniversitelerde çok iyi düzeyde mühendislik eğitimi verilmektedir. Buralarda geniş temel bilgilere sahip "˜klasik' mühendisler yetiştirilmektedir. Fakat teknisyen eğitiminde, okulların donanımına ve öğretmenlerin niteliklerine bağlı büyük farklılıklar mevcuttur.

Türkiye'deki mesleki teknik eğitimin iki temel sorunu vardır:

1. Teori ve pratik arasında nasıl daha sağlam bir bağ kurulabilir?
2. Bir meslek sahibi, mesleki standartlara ve mesleki gereksinimlere göre öngörülmüş bilgilere ve kabiliyetlere gerçekten sahip olup olmadığını nasıl garanti altına alabilir?

Teori ve pratiğin birleştirilmesi >>

Mesleki eğitim farklı beklentilere hitap etmektedir. İşverenler, mesleki eğitim mezunlarından genel iş gereksinimlerine çabuk adapte olabilecek bilgi ve kabiliyet düzeyi beklemektedir. Ayrıca mezunlardan, hızlı teknolojik değişimi göz önünde bulundurarak meslek alanlarındaki gelişmeleri takip etmeleri ve nitelik tarzını tutturmak için yüksek bir motivasyon ile yeterli bir düzey beklenmektedir.
Mezunlar da sahip olduğu eğitimin niteliklerine gerçekten uygun bir iş bulmayı beklemektedirler. Eğitim, ayrıca kariyer olanakları açarsa daha da cazip olmaktadır. Sarf ettikleri çaba için mezunlara bir sertifika verilmektedir. Mezunlar ise, haklı olarak bu sertifikanın onlara iş ve kariyere bir kapı açacak kadar değeri olmasını beklemektedirler.
Toplumun geleceği ve refahı; güçlü ve geliştirilebilir bir ekonomiye ve kendilerini yaşam boyu eğitimle geliştirecek insanlara bağlıdır.
Bu beklentiler için de teori ve pratiğin birleştirilmesi çeşitli boyutlarda önem kazanmaktadır.
Teori ve pratiğin birleştirilmesi, bir tarafta öğrenimi derinleştirip hızlandırırken, öbür tarafta mezunlara okulu bitirdiklerinde kısa bir uygulama sürecinden sonra uygun bir işi yürütme olanağı vermektedir.
Bu doğrultuda TEGEV, teori ve pratiğin birleştirilmesini mesleki ve akademik eğitime dahil etmeye çalışmaktadır.

Güvenilebilir eğitim standartları>>

Mezun, işveren ve toplum için değerli olabilecek bir sertifikanın, eğitimin gerçekten mesleğin gereksinimlerine uygun olması açısından bir güvence olması gereklidir. Bu sadece mezuna bağlı bir şey değildir. Aynı zamanda eğitim veren kurumun, nitelikli öğretmenlere, nitelikli bir ders programına ve ayrıca yeterli donanım ve zamana sahip olması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede TEGEV, teknik mesleki eğitim alanı için yüksek kaliteli bir mesleki eğitiminde bütün paydaşlara güvence verecek bir takım kıstaslar geliştirmiştir.
Top