Çalışma istatistiklerine ilk bakışta bir gariplik göze çarpıyor: Bir yanda genç ve meslek sahibi insanlar arasında işsizlik çok yüksek iken, öbür tarafta birçok sektör aradığı nitelikli elemanları bulamamaktan şikayetçi. Bu özellikle teknik eleman alanında geçerli.
Aslında elemanların niteliği aynı zamanda bir ürün gibi ele alınabilir. Bir ürünün kalitesi bir taraftan onun niteliklerinden, öbür taraftan bu niteliklere gerçekten sahip olduğu garantisinden oluşuyor. Okullar, üniversiteler, özel ya da kamu kuruluşları genç ve yetişkin insanları eğitiyorlar. Fakat onların verdiği eğitim ve sertifikalar, mezunlarının gerçekten belli bir takım bilgi ve yeteneklere sahip olduğuna inanılıyorsa değerli olur.

Bu bağlamda bir takım sorular ortaya çıkıyor:

  • Ders planı gerçekten eğitim standartlarına uygun mu?
  • Eğitim standardı mesleki niteliklerle bağdaşıyor mu?
  • Ortaya konan kaynaklar gerçekten yeterli mi? Eğitimcilerin ve öğretmenlerin nitelikleri yeterli mi? Yeterince zaman ve donanım var mı?
  • Eğitim metotları eğitimin amacına uygun mu?
  • Eğitim sonucu, eğitimin amacı ve eğitimin vaatleriyle örtüşüyor mu?


Certified by TEGEV (CbyT) bu tür konular üzerine çalışarak "˜Quality in Education' diye bir kıstas sistemi geliştirdi. Bundan sonra gelecek adımlar; bu sistemin pratiğe dönüştürülmesi ve ilk denemelerin yapılması.

CbyT hakkındaki daha detaylı bilgiye ve faaliyetlerine www.cbyt.com.tr adresinden ulaşılabilinir.
Top