“Dijitalleşen Sanayide Nitelikli İşgücünün Sağlanması” Çalıştayı Katılımı

26 Ekim 2017 tarihinde Ankara Bilkent Oteli’nde Sanayi Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen “Dijitalleşen Sanayide Nitelikli İşgücünün Sağlanması” Çalıştayına Vakfımızı Temsilen Genel Sekreter Melda Murat Mitrani katılarak, 7 Haziran 2017 tarihli “Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme için Gerekli Yetkinlikler” konulu Arama Toplantımızın çıktılarını ilgililer ile paylaşmıştır.
1. İşgücünü Yönetiyorum/Kullanıyorum (Sanayiciler)
2. İşgücünü Geliştiriyorum/Yetiştiriyorum (Teknik Okullar, MYOlar, Üniversiteler, SEMler)
3. İşgücü Potansiyeli Oluşturuyorum (Bakanlıklar, OSBler, KOSGEB, STKlar, v.b.)
halinde 3 grupta toplanan yaklaşık 160 katılımcı;
1. Dijitalleşen Sanayinin İş gücüne etkileri (Mavi yaka+Beyaz Yaka)
2. İşgücünü geliştirmek veya sanayiye kazandırmak için neler yapılmalıdır?
3. Dijitalleşen Sanayide Nitelikli İşgücünün İhtiyaç Duyacağı Yetkinlikler nelerdir? (Beyaz Yaka ve Mavi Yaka)
konularında kendi alt grupları içinde çalışarak ortak kararlarını belirlemişlerdir. Tüm Çalışma gruplarının sonuçları Moderatör tarafından toplanarak Sanayi Bakanlığı için ortak bir rapor haline getirilecektir.

Vakfımızı bu Çalıştaya davet ederek, Arama Toplantısı çıktılarımızı da hazırlanacak rapora katkı vermek üzere paylaşmamıza imkan veren, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Sn. Zübeyde Arslanoğlu’na teşekkür ederiz.
Top