YARIŞMA “Öğrenci Gözü ile Endüstri 4.0”

Başvurularımız sona ermiştir gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz.

Yeni endüstriyel devrim “Endüstri 4.0” ile teknolojide gelişmiş firmalar, toplumlar, teknolojik gelişmeleri üretimlerine aktarıp daha akıllı fabrikalar kurmak istemektedirler. Bu akıllı fabrikalar, bilgi ve tecrübe düzeyi yüksek insanlarca kurulacak ve işletilecektir. 

Vakfımız, sonraki yıllarda endüstrinin bu konudaki taleplerini karşılayacak olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin (MTAL) ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin ilgilerini Endüstri 4.0’a çekmek, konu hakkında onları araştırmaya teşvik etmek ve yaratıcılıklarını kullanarak sergilenebilecek görsel, işitsel ve/veya yazılı eserler yaratmalarını teşvik etmek amacıyla “Öğrenci gözü ile Endüstri 4.0” yarışmasını düzenlenmek için gerekli MEB ve Valilik izinlerinin alınması aşamasındadır.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek “Öğrenci Gözü ile Endüstri 4.0” yarışması, İstanbul’da yapılacaktır. Öğrencilerin yarattıkları proje eserleri detaylı olarak anlatan videolarını ve Eser Sunum Dosyalarını 21/04/2017 tarihine kadar paylaşmalarının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkilisi, alanında uzman MEB personeli, Vakıf, Sanayiciler ve Akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Finale kalan eserler, 24/05/2017 tarihinde Final Yarışması alanında öğrenciler tarafından sergilenip sunulacaktır. Aynı gün yapılacak, mini konferans “Endüstri 4.0”ın ardından gerçekleşecek ödül töreni ile kazanan öğrencilere ödülleri takdim edilecektir.

Öğrenciler bireysel veya en fazla 3’er kişilik gruplar halinde yarışmaya katılacaklardır.

Yarışmanın kayıt işlemleri, 06-31 Mart 2017 tarihleri arasında aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz başvuru formunun on-line (çevrimiçi) olarak doldurulup öğrenci belge ve vesikalık resimlerinin Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine gönderilmesi ile yapılacak olup, 31/03/2017 tarihinden sonra yapılacak ön kayıtlar geçerli olmayacaktır. Ön kayıt yaptırmayan kişi ve grupların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tüm yarışma kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için Ön Kayıt Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Endüstri 4.0 Nedir?
İnsanlık tarihi boyunca teknolojik ilerlemeler ve buluşları üretim teknolojilerindeki değişimler takip etmiştir. Elektronik ve bilişim sektörlerinde yaşanan ilerlemeler; haberleşmenin hızlanması, cihazların daha küçük ve verimli üretilebilmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması da bu şekilde bir değişimi tetiklemiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra küreselleşme sayesinde üretim, insan gücünün daha ucuz olduğu ülkelere doğru kaymıştır. Ülkeler ve şirketler de küresel boyutta yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorundadır ve artan rekabet koşulları arasında rekabet üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Almanya'da ilk olarak 2011 yılında Hannover Fuarı'nda kullanılan Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimleri işte geliştirilen bu stratejilerden birinin adıdır.

Aynı amaçla geliştirilen benzer bir çok stratejiden biri olan Endüstri 4.0, temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bilişimde yaşanan gelişmeler; artık cihazların daha akıllı, küçük ve verimli üretilebilmesi, her cihazı internete bağlayabilecek altyapının geliştirilmiş olması siber-fiziksel sistemler diye adlandırdığımız işlemcisi, sensörleri olan ve ağ üzerinden haberleşebilen küçük bileşenleri üretebilmemizi mümkün kılmıştır. Ayrıca düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar üretebilmemiz ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerini kolayca öğrenip uygulayabilmemiz siber fiziksel sistemlerin yaygınlaşabilmesini sağlayacaktır. Bu sayede sensörlerin kullanımı da yaygınlaşacak ve üretim aşamasındaki tüm süreçleri takip edebilmemiz mümkün olabilecektir.


Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması sayesinde kendi kendilerini koordine ve optimize edebilen makinelerle donatılmış 'akıllı fabrikalar' oluşturulabilecektir. Akıllı ve verimli bileşenlerin yer aldığı üretim tesislerinde yatay ve dikey entegrasyon sayesinde üretim süreleri, maliyetler ve enerji miktarı azalacak, üretim çeşitliliği, miktarı ve kalitesi artacaktır. Burada kastedilen entegrasyon, yatayda siparişten ürün teslimine, hammadde tedariği ve lojistiğe kadar olan; dikeyde ise sahadan gelen tüm verilerin buluta kadar olan aktarma, depolama ve iş zekası yaratabilecek anlamda analiz edilmesi süreçlerindeki entegrasyondur.

Bütün bu değişimler de bu sistemlere hakim, onları programlayabilecek, büyük veri analizi, siber güvenlik, veri madenciliği, mekatronik, yatay ve dikey entegrasyon konularında yetkinliğe sahip kişiler için istihdam ihtiyacı ortaya çıkacaktır. (kaynak Vikipedi)

Top