“Eskişehir -Gençlerin İstihdam Edilebilirliği”(EsGİP / YEP) Projesi Sona Erdi

2013 yılında RHI’nın istihdam edilebilirliği artırma ve teknisyenlerin niteliklerini endüstrinin talebi doğrultusunda geliştirme amaçlı küresel sosyal sorumluluk programının bir parçası olarak Eskişehir, dünyadaki iki şehirden biri olarak, seçilmiş ve bu alanda, birikimi ve deneyimi nedeni ile de projeye liderlik etmesi için TEGEV atanmıştı.
2013 yılında RHI’nın istihdam edilebilirliği artırma ve teknisyenlerin niteliklerini endüstrinin talebi doğrultusunda geliştirme amaçlı küresel sosyal sorumluluk programının bir parçası olarak Eskişehir, dünyadaki iki şehirden biri olarak, seçilmiş ve bu alanda, birikimi ve deneyimi nedeni ile de projeye liderlik etmesi için TEGEV atanmıştı.

“Eskişehir- Gençlerin İstihdam Edilebilirliği” (YEP) Projesi, RHI Grup Şirketlerinden MAŞ ve Avusturya Kalkınma İşbirliği tarafından finanse edilerek başlatıldı ve TEGEV liderliğinde, CbyT tarafından uygulandı.

Yerli sanayinin talebini karşılamayı ve Meslek Liselerinin kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırmayı hedefleyen projenin odak noktası uygulamadaki teknik eleman eğitimini geliştirmekti. Projenin genel amacı, Eskişehir'deki üç meslek lisesinden mezun olacak öğrencilerin, beceri ve yeterlilikler konusundaki boşluklarını kapatacak çağdaş bir eğitim sistemi ile, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’ne (AYÇ) göre resmen "Seviye 4" sertifikalı olmalarıydı.

8 Ekim 2013 tarihinde, Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ile İşbirliği Sözleşmesi imzalanarak başlanılan Proje, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılan protokol ile desteklenerek, öğrencilerin proje başlangıcında ve sonunda seviye belirleme sınavları, Mekanik ve Elektrik alanlarının müfredat çalışmaları ve eğitimler, Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin Formasyon eğitimleri, Proje içerisinde yer alan öğretmenlerin ve usta öğreticilerin belgelendirilmesi, öğrencilerin 11. sınıfta işletmelerde 2 gün pratik eğitim almaları için gerekli düzenlemelerin yapılması ve sürdürülebilirlik için ESGİP Kümesinin kurulma planlaması ve endüstride uygulanan eğitim programının akreditasyonu ile devam etmiş, 29 Eylül 2016 tarihinde yapılan kapanış toplantısı ile başarı ile tamamlanmıştır.

• Eskişehir’e ve Proje Koordinatörü olarak TEGEV’e inanarak bu projeye maddi manevi tüm desteği veren Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Sayın Ekrem Bulur ve tüm katkıda bulunanlara,
• Maddi destekleri ile bu projeyi mümkün kılan RHI AG, Avusturya Kalkınma Ajansı ve özellikle olumlu yönlendirmeleri ile daima yanımızda olan Sn. Astrid Taus’a,
• Proje paydaşlarımız, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür’ü Sn.Necmi Özen ve tüm katkıda bulunanlara,
• Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Sn. Savaş Özaydemir ve emeği geçen herkese,
• Paydaş Okul Müdürlerimiz ve Öğretmenlerimize,
• Öğrencilerimizi Pratik Çalışma için tesislerine kabul edip destekleyen ve ESGİP Kümesi’nde yer almayı kabul edip sürdürülebilirlik için el ele veren Sanayicilerimize,
• Proje süresince Teknik Eğitimleri veren ve 22 katılımcının Avusturya Teknik Gezisi’nin seyahat masraflarını karşılayan Festo San. ve Tic. A.Ş.’ye
• TEGEV CbyT Sınav ve Belgelendirme A.Ş. Başkanı Sn. M. Lale Bauer’e ve başta Sn. Özge Sinanoğlu olmak üzere tüm Proje ekibine,
• TEGEV Eski Başkanı Sn. Dr. Hayrettin Karcı’ya ve tüm destek verenlere,
bu projenin başarıya ulaşması için yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

EsGIP Kümesi hakkındaki gelişmeleri www.esgip.net sitesinden takip edebilirsiniz.Top