Çalışma Grupları

TEGEV’in Operasyonel amacı için Çalışma Grupları tanımlanmıştır. Bunlar;

Katılımlı Eğitim Sistemi Çalışma Grubu
Katılımlı eğitim modelinin (ikili sistemin) dünyadaki başarılı örneklerini dikkate alarak yaptığı çalışmalarla ülkemizde mesleki eğitimin ve teknik öğretmenlerin eğitim sisteminin iyileştirilip geliştirilmesine katkı sağlamayı da hedeflemektedir. Katılımlı eğitim sistemi uygulamalarıyla, üniversitelerde, okullarda ve endüstrideki eğitim merkez-lerinde teorik ve pratik çalışmaların bu modele uygun olarak yapılmasını destekleyen faaliyetlerde bulunmaktadır.


Meslek Standartları ve Mesleki Yeterlilikler Çalışma Grubu
MYK ile işbirliği içinde Meslek Standartlarının ve Mesleki Yeterliliklerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma Grubu, vakfımızın MYK ile yaptığı işbirliği çerçevesinde mekatronik alanındaki meslek standartlarını seviye 4, 5 ve 6 olarak tamamlayıp MYK’ya teslim etmiştir. Mekatronik ile ilgili meslek standartlarının resmi gazetede yayınlanmasının ardından, çalışma grubu aynı konuda geliştirilmesi gereken mesleki yeterlilikler çalışmasını başlatmıştır. Bu çalışmaların neticesinde Seviye 4 ve Seviye 5 için Vakfımızın hazırladığı Yeterlilikler, 20 Haziran 2013 tarihli Elektrik-Elektronik Sektör Komitesinde çok başarılı bulunarak kabul edilmiştir.
Sonraki aşama olan Standart ve Yeterlilikleri revizyonları ve farklı standart ve yeterlilik geliştirme ve danışmanlık bu Çalışma Grubumuzun faaliyetlerini oluşturmaktadır.
Mekatronik alanında hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Mekatronik alanında hazırlanan ve MYK Tarafından kabul edilerek yayımlanan Ulusal Yeterliliklere buradan ulaşabilirsiniz.


Uygulamalı Teknik Üniversite (UTÜ® / ATU®) Çalışma Grubu
Ülkemiz için bir Uygulamalı Teknik Üniversite modeli üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu, gerekli teorik bilginin yanı sıra teknoloji ve uygulama yönünden de gerekli bilgiyi, beceriyi ve yetkinliği kazanmış mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla faaliyetlerini sürdüren çalışma grubu, bir Uygulamalı Teknik Üniversite modeli için fizibilite çalışmalarını tamamlamış olup, konuya ilgi gösteren paydaşlar ile Niyet mektupları imzalamış ve 6-8 Mayıs 2014 tarihinde Almanya'da bir Çalıştay gerçekleştirmiştir (İnglizce Çalıştay programına buradan ulaşabilirsiniz).
Yıldız Teknik Üniversitesi, HfSW ATU® Çalışma Grubu ve ATU® Türkiye Paydaşları’nın bu dönemki ziyaretine ev sahipliğini yaparak, 22 Eylül 2014 tarihinde “Uygulamalı Teknik Üniversite (UTÜ®/ATU®) Forumu'nun (Forum programı için lütfen tıklayınız) ve DAAD Nihai Başvurusu için gerekli prosedürleri tamamlamak için, 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen “Ortak Müfredat”, “Akademik Protokol”, “Akademisyen ve Öğrenci Değişimi“ konulu Çalıştayların gerçekleşmesini sağlamıştır.
Halen çalışmalar ilgili paydaşlar ile devam etmektedir. Bu kapsamda Türk-Alman Üniversitesi ile 5 Ekim 2015 tarihinde Almanya’dan gelen temsilcilerle birlikte bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay Protokolüne buradan ulaşabilirsiniz.


“World Skills” Çalışma Grubu
2023 yılındaki World Skills-Meslek Olimpiyatlarına TEGEV’in Koordinatörlük yapabilmesi için gerekli temasları sağlamak üzere gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.


Burs Komitesi
TEGEV’in Burs Yönetmeliğinin güncellenmesi, Burs başvurularının toplanması, ön değerlendirilme yapılarak nihai değerlendirme için Yönetim Kurulu’na sunulması, Bursiyerler ile sene sonu Teknik ve Kültürel gezi organizasyonu, Bursiyer öğrenciler için yetkinlik programlarının oluşturulması, koçluk ve uzun soluklu takiplerinin yapılması hedeflenmektedir.


Eğitim Hizmetleri Çalışma Grubu
Bazı üyelerimizin uzman olduğu ve bazı üyelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda “Üyelerden Üyelere Seminerler” adı altında eğitimler planlamakta ve “Yaşam Boyu Öğrenim” felsefesi ile uygulamaya koymaktadır.


Certified by TEGEV (CbyT) Çalışma Grubu
Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı ’nın bir iştiraki olan CbyT TEGEV Akreditasyon Sınav ve Belgelendirme A.Ş. (CbyT), Eğitim Danışmalığı Hizmetleri, Company Based Education and Training – CoBET® Eğitimde Kalite Güvence Sistemi, Sınav ve Belgelendirme Merkezi ve CbyT Pass® platformları ile, yetkinlik geliştirme çalışmaları yapmakta ve istihdam edilebilir, bilgi, beceri, tutum ve davranış seviyeleri yüksek teknik iş gücünü Türk sanayisine kazandırmayı hedeflemektedir.
Certified by TEGEV (CbyT), aynı zamanda TEGEV içinde bir çalışma grubu olarak da yer almaktadır.


Bu çalışma grupları, düzenli olarak belirlenen gündemlerle ile biraraya gelerek, çıkan sonuçları ilgili sosyal taraflara sunar, tartışır ve uygulamaları takip eder.
Top